Afgerond
0 DAGEN TE GAAN

Steun onze weg naar de Olympische Spelen

Steun onze weg naar de Olympische Spelen

Mijn Verhaal

(English below)

Eind maart deden wij mee aan ons eerste WK Kunstrijden in Stockholm, met deze deelname schreven wij historie. Het was namelijk voor het eerst in de historie dat Nederland vertegenwoordigt werd bij het paarrijden op een WK! Dit WK verliep helaas niet zoals gepland, onze 22e plek was niet genoeg voor een Olympisch ticket voor de Olympische Spelen van 2022 in Beijing, China. De top 16 van het WK kreeg een ticket. Dit WK was voor ons een zware teleurstelling, niet per se door het mislopen van het Olympische ticket (dit natuurlijk ook), maar vooral om het feit dat wij voor ons persoonlijk niet hebben kunnen laten zien waartoe wij in staat zijn. Wij konden veel beter, en moesten dat ook. Maar dit hoort natuurlijk bij de topsport, dit is een deel van onze training en onze ontwikkeling als sporters. Het leven gooide ons een enorme dreun in ons gezicht op het WK, wat pijn deed en veel emoties meebracht. Na deze dreun hadden we een keuze: of we geven op en blijven medelijden met onszelf houden of staan we op, vegen onze tranen weg, en vechten door, het tweede is natuurlijk onze keuze geweest, want wij geloven er heilig in dat je alleen verliest wanneer je opgeeft, en opgeven daar doen wij niet aan! Wij zijn namelijk niet van plan door deze tegenslag onze doelen opzij te zetten. Dit heeft er ook mee te maken dat we voelen dat we er klaar voor zijn, het vertrouwen was er en is er nog steeds, na het WK hebben we alles geëvalueerd, we hebben geleerd en we hebben onze conclusies getrokken. We bereiden ons op dit moment verder voor met hetzelfde geloof, dezelfde instelling en dezelfde strijdlust. Wij zullen er alles aan doen om onze doelen te behalen want wij geven niet op, we krimpen niet, we rennen niet weg van confrontaties, we verdragen ze juist en overwinnen ze. Dit is de instelling die wij nu hebben, en vol vertrouwen kijken wij naar de toekomst.

Dit is dan ook de reden dat wij een crowdfunding hebben opgestart, eind september is er namelijk nog een kwalificatiemoment (de Nebelhorn Trophy, 22-25 september in Oberstdorf, Duitsland) om een ticket te veroveren voor de Olympische Spelen van 2022 in Beijing. Wij doen er op dit moment alles aan om ons hiervoor optimaal voor te bereiden, en wij zijn ook enorm blij dat wij in deze corona tijden de mogelijkheid hebben om dit te doen. Helaas heeft de corona situatie een grote impact gehad op onze financiën, waardoor wij een groot deel van onze sponsorinkomsten en ondersteuningen mislopen. Op dit moment financieren wij een groot deel door maximaal te lenen aan studiefinanciering, dit helpt een beetje maar is bij lange na niet genoeg om onze kosten te dekken. Wij vragen daarom dus om jullie hulp! Ons trainingsprogramma tot aan de Nebelhorn Trophy zal ons ongeveer €9000 kosten, deze kosten worden besteed aan coaching, ijskosten, verblijfskosten, reiskosten en de choreografie van onze programma's. Wij hebben daarom als doel opgesteld om 1/3 van onze kosten op te halen door crowdfunding. Met dat gezegd te hebben, we begrijpen natuurlijk dat de corona tijd voor iedereen een zware periode was, zowel financieel als mentaal. Daarom zijn wij enorm dankbaar voor elke donatie, als is het maar een paar euro's, alle kleine beetjes helpen! Als je het geld niet kan missen of voor een andere reden niet doneert, begrijpen wij dat natuurlijk, en stellen we het enorm op prijs dat je toch ons verhaal gelezen hebt, en hopen we op je steun in de toekomst voor onze carrière! Ons doel is om de mensen om ons heen te inspireren met onze prestaties maar vooral ook met onze sport, wij willen laten zien dat alles mogelijk is in het leven, hoe erg het ook tegen kan zitten of van waar je ook begint. Wij begonnen echt vanaf niveau nul, en hebben onze weg naar boven gevochten. Wij zijn zo ver gekomen door ons geloof, wat al aardig zijn vruchten heeft doen plukken, maar voor ons is dit pas het begin, wij zijn uit op veel meer! Als je geïnteresseerd bent in meer informatie, check dan even onze website: https://micheltsiba.com

Nogmaals bedanken wij je voor het lezen van ons verhaal en wij hopen op een donatie, zodat wij onze dromen een realiteit kunnen maken! Iedereen blijf gezond en tot snel!

Liefs,

Daria & Michel

 

-

 

At the end of March we participated in our first World Figure Skating Championships in Stockholm, with this participation we wrote history. It was the first time in history that the Netherlands was represented in the pairs event at a World Championships! Unfortunately, the World Championships did not go as planned, our 22nd place was not enough for an Olympic spot for the 2022 Olympic Winter Games in Beijing, China. The top 16 of the World Championships received an Olympic ticket. This was a disappointment for us, not necessarily because we did not get the Olympic spot, but because of the fact that we were not able to show what we were capable of. We could and should have done so much better. But this is of course part of high level sports, this is part of our training and our development. Life threw a huge punch in our face at the World Championships, which hurt and brought a lot of pain. After this setback we had a choice: either we give up and keep feeling sorry for ourselves or we get up, wipe away our tears, get over ourselves and keep on fighting! The second decision was of course our choice, because we firmly believe that you only lose when you quit, and we are no quitters! We do not intend to put our goals aside by this setback. This also has to do with the fact that we feel that we are ready, the confidence was and still is there, after the World Championships we evaluated everything, we learned and we made our conclusions. Right now we continue to work with the same belief, same drive and same conviction as before. We will do everything in our power to achieve our dreams because we don't quit, we don't cower, we don't run from confrontations, we endure and conquer them. This is the attitude we have right now and the one we have always had, and we are looking forwards to what the future has in store for us.

This is the reason that we have started a crowdfunding, because at the end of September there will be another qualification moment (the Nebelhorn Trophy, September 22-25 in Oberstdorf, Germany) where we will have another chance of qualifying ourselves for the Olympic Winter Games in Beijing in 2022. We are currently doing everything we can to prepare ourselves optimally for this event, and we are also very happy that we have the opportunity to do this in these corona times. Unfortunately, the corona situation has had a major impact on our finances, causing us to miss out on much of our sponsorships, support and income. At the moment we finance a large part by borrowing as much as possible through student funds, this helps a little but is nowhere near enough to cover our costs. We therefore ask for your help! Our training program up to the Nebelhorn Trophy will cost us approximately € 9000, these costs will be spent on coaching, ice costs, accommodation costs, travel costs and the choreography of our programs. We have therefore set the goal to collect 1/3 of our costs through crowdfunding. With that being said, we understand of course that the corona period has been a hard period for everyone, both financially and mentally. That is why we are very grateful for every donation we get, even if it is only a few euros, every little bit helps! If you can't afford to miss the money or for some other reason you decide to not donate, we of course understand and respect that. We appreciate the fact that you have read our story, and hope for your support for our career in the future! Our goal is to inspire the people around us with our achievements but especially with our skating, we want to show that everything is possible in life, no matter how bad it may seem or from wherever you start. We really started from the bottom and fought our way up. We have come this far through our belief in ourselves, which has already yielded its results, but for us this is just the beginning, we are looking for so much more! If you are interested in more information, please check out our website: https://micheltsiba.com

From the bottom of our hearts we want to thank you again for reading our story and we hope for a donation so that we can make our dreams become a reality! Everyone stay healthy and hope to see you soon!

Love,

Daria & Michel

 

 

 Mijn Donateurs

Natalia Tsiba
30 mei 2021
Reactie van donateur: Daria en Misha , heel veel succes en geniet ervan! Liefs, Zhenja en Natasha .
€100,00
Natasha Filippova
30 mei 2021
Reactie van donateur: Jullie zijn TOPPERS!! Wij gunnen jullie het van harte!! Heel veel succes en plezier!!
€100,00
W.tates
27 mei 2021
Reactie van donateur: Veel succes. En een foto is een mooi cadeau. ?????⛸
€25,00
Annette Smit
27 mei 2021
Reactie van donateur: Veel succes Michel en Daria! Liefs, Annette
€40,00
Anoniem
24 mei 2021
€5,00
Anoniem
20 mei 2021
€10,00
Henk
11 mei 2021
Reactie van donateur: Make your dreams come true.
€10,00
Maija
10 mei 2021
Reactie van donateur: Thanks to maija
€10,00
jesse
10 mei 2021
Reactie van donateur: Zou zonde zijn als je niet om sportieve maar financiële redenen zo'n toernooi (of de kans daarop) voorbij moet laten gaan. Succes!
€10,00
Linda
10 mei 2021
Reactie van donateur: Ben trots op jullie!! Heel veel succes!
€10,00
Nicolette veen
10 mei 2021
Reactie van donateur: Heel veel succes!! Je kan het!
€20,00
Wesley G.
09 mei 2021
Reactie van donateur: Veel succes!
€50,00
Maija
07 mei 2021
€15,00
Marga Gostelie
07 mei 2021
Reactie van donateur: Hey Daria and Mickey, Go for the Olympics. We believe in you. Make us proud!!?
€100,00
Natasha Markova
02 mei 2021
Reactie van donateur: Удачи!
€50,00
Mandy Blankenzee
30 april 2021
Reactie van donateur: Succes in Obersdorf! En op naar de Olympische spelen!
€5,00
Denise Flouris
30 april 2021
Reactie van donateur: Heel veel succes! groetjes Èva, Zoë en Denise Bosch
€20,00
Yvonne van Gennip Talent Fonds
28 april 2021
Reactie van donateur: Het Yvonne van Gennip Talent Fonds wenst jullie veel succes met de kwalificatie voor de OS in Beijing! We duimen voor jullie!
€1.500,00

Mijn Updates

Pinned Items
Recent Activities
 • michel-tsiba heeft de badge HAARLEM unlocked
  HAARLEM
  Speciaal voor het ondersteunen van Haarlems sporttalent heeft de gemeente Haarlem een eigen partnerpagina ontwikkeld. Badges worden toegekend aan talenten uit Haarlem. Heb je recht op deze badge en heb je hem nog niet? mail ons!
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
 • michel-tsiba heeft zich zojuist geregistreerd op de site
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
Er zijn hier nog geen activiteiten